KOOLMONOXIDE: DE "ONZICHTBARE MOORDENAAR"

Koolmonoxide, ook vaak koolstofmonoxide (CO) genoemd, is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen, gaskachels en cv-ketels. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van koolstofmonoxide in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken.

Koolmonoxide wordt ook wel de “onzichtbare moordenaar” genoemd omdat het een volledig kleur-, smaak- en reukloos gas is, wat inhoudt dat men het niet kan zien, proeven of ruiken. Het kan leiden tot plotselinge ziekte of overlijden doordat het alle zuurstof uit het bloed haalt. Het kan u schade toebrengen voordat u er weet van hebt.

Koolmonoxide doodt jaarlijks zeker 15 mensen in Nederland. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide. In België vallen jaarlijks zeker 30 doden en raken 1.500 personen gewond door koolstofmonixidevergiftiging. Volgens deskundigen wordt dit cijfer zelfs te laag geschat. Iedereen die in een huis woont met brandstofverbruikende toestellen, een open haard of een garage aan het huis vast loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Barbecues op gas of generatoren kunnen ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging als ze in de buurt van de woning staan. Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn nog gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen uw vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof.

De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

De gevaren van koolmonoxide in je bloed

Hoe ontstaat koolmonoxide? 

Koolmonoxide gas ontstaat door een onvolledige verbranding. Komt er te weinig zuurstof bij de vlam, dan vormt zich koolmonoxide. Dit kan voorkomen in alle apparaten die gas verbranden, zoals een geiser, gaskachel of CV-installatie. Het is belangrijk dat u uw apparaten jaarlijks laat controleren door uw installateur. Zorg ook voor voldoende ventilatie in het huis. Nieuwbouwwoning zijn vaak zo goed geïsoleerd zodat er nauwelijks een natuurlijke ventilatie is.   

Oranje vlam? Direct gevaar!

Hoe herkent u koolmonoxide?

U kunt koolmonoxide herkennen aan de kleur van de vlam in het gastoestel. Is deze oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal dan loopt u risico. De vrijkomende waterdamp verdwijnt nu niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan. Twijfelt u? Bel dan direct uw installateur! Koolmonoxide gas is reukloos en onzichtbaar, u herkent dit gas dus niet!

 -----------------------------------

de Telegraaf: ma 03 nov 2014
 

Meer koolmonoxidevergiftigingen door cv-ketel           

                 HILVERSUM - 

Er vallen steeds meer slachtoffers door verkeerd geïnstalleerde of slecht onderhouden cv-ketels. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Dit is de Dag Onderzoek.

Terwijl het aantal slachtoffers door open geisers afneemt, onder meer doordat er steeds minder geisers in omloop zijn, stijgt het aantal mensen dat een vergiftiging oploopt door een cv-ketel. Door slechte installatie van verwarmingsapparatuur kunnen ook moderne ketels koolmonoxide lekken, zo blijkt in het programma. Volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vallen er jaarlijks gemiddeld 100 gewonden en 10 doden door koolmonoxidevergiftiging in Nederland. De OVV is een onderzoek begonnen naar de situatie.

Sinds in 2007 de Vestigingswet voor bedrijven is afgeschaft, hoeven installatiebedrijven niet aan speciale bekwaamheidseisen voldoen om een onderneming te beginnen. Er is volgens de brandweer de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal onbekwame installateurs op de markt. „Iedereen kan in feite freubelen met gasinstallaties, met gastoestellen. Dat komt omdat er te weinig regelgeving is op dat gebied”, zegt Charles Meijer van Brandweer Nederland in Dit is De Dag Onderzoek. Hij pleit ervoor dat er vanuit de overheid weer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van installateurs. Dat is in België en Duitsland al het geval.Onderzoek van Dit is de Dag wijst uit dat er vorig jaar 83 slachtoffers zijn gevallen door koolmonoxidevergiftiging door cv-ketels. Door geisers vielen 30 slachtoffers. Een persoon overleed aan de vergiftiging. In 2012 kregen nog 85 mensen te maken met een vergiftiging door een slechte geiser, terwijl er toen 73 slachtoffers vielen door een verkeerd geplaatste cv-ketel. Het aantal open geisers in Nederland daalt al jaren. In 2001 had nog 1,7 miljoen huishoudens een geiser. In 2012 was dat nog maar 550.000.