CO vakmanschap 

De wettelijke certificeringsregeling gaat in per april 2023. Dit betekent dat er vanaf dan alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Uw verzekering zal dit als voorwaarde stellen. 

Wij waren al Installq erkend gastechnisch installateur. Wij worden regelmatig getoetst en gecontroleerd op vakbekwaam eisen. Frans heeft nu ook de benodigde CO vakmanschap certificaten behaald. Dit kan hij aantonen in het geregisterd CO vakmanschap paspoort.

  • Waarom komt er een wettelijke certificeringsregeling?

    Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was. De Onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels. Verder constateert de raad dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. De overheid heeft de aanbeveling van de raad overgenomen om een wettelijke verplichte en uniforme regeling in te stellen. In dergelijke gevallen gaat de overheid altijd uit van een certificeringsregeling over accreditatie.

  • Wat houdt de wettelijke certificeringsregeling in?

    Vanaf 1 a[ril 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen uitvoeren. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Dit wordt wettelijk vastgelegd.

    Niet-gecertificeerde bedrijven die na het in werking treden van de wettelijke regeling tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding. De gemeente kan hen een dwangsom opleggen. Opdrachtgevers moeten altijd een gecertificeerde installateur een gastoestel in bedrijf laten stellen. Gebeurt dit niet, dan pleegt de opdrachtgever een (economisch) delict.