Wij zijn erkend gastechnisch installateur (REG 2008, erkenningsnr 26879)

In november 2015 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. De OvV concludeert dat het gros van de ongevallen wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Ook het inschakelen van een erkende installateur biedt de bewoner onvoldoende garantie voor een veilige verbrandingsinstallatie. Kwaliteitslabels die de veiligheid zouden moeten waarborgen (door de branche zelf) vertonen hiaten. Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad is daarom ‘stel een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling in voor alle installateurs die verbrandingsinstallaties aanleggen en/of onderhouden’.

De erkende InstallQ Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende InstallQ Installateur voldoen aan de eisen.

Voor u als klant zijn dit goede redenen om voor de erkende InstallQ Installateur te kiezen. Wij als installateur kunnen laten zien dat kwaliteit op de eerste plaats komt. Bovendien blijven wij met onze InstallQ-erkenning op de hoogte van de ontwikkelingen in ons vakgebied, onder andere door onze vakbladen en de installateursbijeenkomsten over actuele onderwerpen die InstallQ regionaal organiseert.

Voor bewijs van inschrijvingen voor 2023 klik op install.pdf