Gosselink Installatietechniek

onderhoud is behoud

CO vakmanschap en CO certificering


Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel (de GASKETELWET) in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.


Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel* heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren.
Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties - zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties - zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren.


Bij ons staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat ik (Frans Gosselink) als monteur vakbekwaam ben. Daarvoor heb ik speciale examens moeten afleggen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling.


Wat betekent dit voor u?
Met het inhuren van Gosselink Installatietechniek voor reparatie of onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan de wet. De kosten die de jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij slechts gedeeltelijk aan u door. Ook is extra tijd nodig om uw ketelgegevens in een data-base te verwerken, wij zullen meer tijd bij u nodig hebben om alle controles goed en vakkundig uit te voeren.


Niet-gecertificeerde bedrijven die na het in werking treden van de wettelijke regeling tóch werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties uitvoeren, zijn in overtreding. De gemeente kan hen een dwangsom opleggen. Opdrachtgevers moeten altijd een gecertificeerde installateur een gastoestel in bedrijf laten stellen. Gebeurt dit niet, dan pleegt de opdrachtgever een (economisch) delict.

*Het stelsel Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide is opgenomen in het Bouwbesluit 2012: Staatsblad 2020, 348 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

storing?
bel of app:06-58011011

Parallelweg 6

3911 AN Rhenen

info@gosselinkinstallatietechniek.nl
klik hier om direct te mailen